Đăng nhập

Hướng dẫn đăng nhập

Nếu bạn thực hiện đăng nhập sai 5 lần tài khoản của bạn sẽ bị khóa trong vòng 30 phút.

Truy cập vào link https://edupool.bitlearn.vn/login/

Nhập tên tài khoản hoặc email và mật khẩu và thực hiện submit.

Ngoài ra bạn có thể thực hiện đăng nhập với Google.

Nếu tài khoản của bạn chưa có trên hệ thống vui lòng tạo tài khoản hoặc liên hệ với quản trị viên công ty bạn để thực hiện tạo tài khoản.

Hướng dẫn tạo tài khoản

  1. Bước 1: Click Button Đăng Ký hiển thị trên thanh Header website Bitlearn.vn hoặc truy cập link đăng lý theo đường dẫn: https://signin.bitlearn.vn/signup/

  2. Bước 2: Nhập thông tin đăng ký tại form nhập.

Giao diện Form đăng ký thông tin
  • Domain: Tên doanh nghiệp viết tắc đăng ký tài khoản, domain đăng ký là đường dẫn truy cập hệ thống dành cho đăng ký tài khoản. Ví dụ: Doanh nghiệp Business đường dẫn truy cập hệ thống là: business.bitlearn.vn

  • Email: thông tin đăng nhập hệ thống và đường dẫn đăng nhập sẽ được gởi về email đăng ký.

  • Password: mật khẩu sử dụng đăng nhập hệ thống.

  • Tên công ty: Tên đầy đủ doanh nghiệp.

3. Bước 3: Click link xác nhận được gởi về Email đăng ký và đăng nhập để hoàn thành đăng ký.