Cập nhật thông tin công ty.

Chức năng Cập nhật thông tin công ty chỉ dành cho tài khoản quyền quản trị công ty hoặc quản trị hệ thống.
  1. Truy cập trang quản trị công ty bằng cách click button "Quản lý hệ thống" trên trang chủ người dùng.

Button Quản lý hệ thống

2. Click menu Quản lý công ty, chọn Chỉnh sửa công ty.

Giao diện trang Chỉnh sửa thông tin công ty

3. Nhập thông tin cần thay đổi và nhấn nút Lưu những thay đổi để hoàn thành cập nhật thông tin công ty.

Bạn có thể thay đổi logo. Logo công ty bạn sẽ hiển thị trên giao diện của học viên thuộc công ty bạn.