Quản lý nội dung

Tài liệu hướng dẫn quản lý nội dung dành cho Giảng viên

Nội dung khóa học là gì?

Nội dung khóa học bao gồm các tài liệu (scorm, pdf, video, slide...), hoạt động (diễn đàn, test, feedback, khảo sát...), bài tập (assignment)...nhằm truyền tải kiến thức hoặc kiểm tra năng lực học viên trong khóa học.

Làm thế nào để thêm nội dung khóa học?

  1. Đăng nhập với tư cách quản trị viên hoặc giáo viên, truy cập khóa học cần thêm nội dung.

  2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng ở trên cùng bên phải để truy cập menu thả xuống: cogicon.png

  3. Nhấp vào Bật chỉnh sửa chỉnh sửa nội dung.

  4. Để thêm các tệp như tài liệu hoặc bản trình bày, hãy kéo và thả từ màn hình của bạn

  5. Để thêm các hoạt động khác, hãy nhấp vào liên kết Thêm hoạt động hoặc tài nguyên tại mỗi chủ đề

6. Chọn tài nguyên / hoạt động cần thêm và nhấn nút "Thêm" để thêm nội dung

Giao diện hộp chọn tài nguyên / hoạt động