Hỏi đáp

Các vấn đề mà các khách hàng thường xuyên gặp phải trong quá trình sử dụng

Tôi có thể import học viên bằng file csv ?

Bạn hoàn toàn có thể thêm học viên bằng mẫu file csv bạn có thể dowload mẫu file ở bên dưới.

Hệ thống có thể chạy được định dạng nội dung khóa học nào ?

Hệ thống cung cấp nhiều loại định dạng khóa học như Video, Pdf, Scorm, Quiz ( trắc nghiệm trực tuyến ), Assigment ( Bài tập ). ...vv.

Chức năng thi trắc nghiệm có chức năng tự động tạo đề thi trong ngân hàng câu hỏi ?

Có, khi học viên làm bài kiểm tra hệ thống sẽ tự động tạo đề thi dựa vào ngân hàng câu hỏi và format đã cài đặt. Các đáp án trong câu hỏi sẽ tự động thay đổi. Như vậy sẽ giúp tạo ra đề thi không giống nhau giữa các học viên.