Tạo khóa học

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn các taọ khóa học

Có 2 cách để quản trị viên có thể tạo khóa học.

Cách 1: Ở trên bảng điều khiển click vào dấu mũi tên xuống > Chọn menu tạo khóa học.

Chọn tạo khóa học

Màn hình sẽ hiển thị form tạo khóa học bao gồm các thông tin cơ bản như Tên khóa học mô tả về khóa học ngày bắt đầu ngày kết thúc.

Vui lòng nhập thông tin khóa học

Điền đầy đủ tên khóa học, tên ngắn có thể đặt ký tự dạng mã khóa học.

Ở phương thức ghi danh có thể chọn 2 phương thức đối với khóa học mở bạn vui lòng chọn người dùng có thể tự ghi danh. Đối với các khóa học đóng thì bạn có thể chọn khóa học phải được ghi danh bởi quản lý.

Sau đó lưu lại.